Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem

Nie tak dawno weszła w życie nowelizacja ustawy odnośnie utrzymania porządku i czystości w gminach. Wówczas zmieniły się sposoby naliczania opłat za śmieci. Pojawiła się również deklaracja DJ, czyli osób, które zamieszkują zabudowę jednorodzinną. Jak taką deklarację jednak wypełnić?

Deklaracja – kogo dotyczy?

Deklaracja DJ jest stosunkowo nową formą deklaracji, która została wprowadzona w związku z nowelizacją ustawy o czystości w gminach i o utrzymaniu w nich porządku. Jest to deklaracja, która dotyczy wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy ona wszystkich właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, która jednocześnie jest zabudowanym budynkiem jednorodzinnym. Warto w tym momencie podkreślić, że obowiązek ten został nałożony na wszystkich właścicieli jednorodzinnej nieruchomości bez wyjątku. Co więcej jeden dokument jakim jest deklaracja DJ może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej nieruchomości.

Jak wypełnić – instrukcja krok po kroku

Deklaracja DJ stanowi dla większości właścicieli jednorodzinnej nieruchomości nie mały problem. Jej wypełnienie bowiem nie należy do najprostszych. Warto jedna w tym momencie zaznaczyć, że można ją wypełnić zarówno na maszynie do pisania, w programie komputerowym za pośrednictwem oficjalnej, rządowej strony internetowej oraz w formie odręcznej. Niemnie jednak warto zaznaczyć, że musi ona zostać wypełniona tylko i wyłącznie w języku polskim, a w przypadku uzupełnienia wolnych pól pismem odręcznym, niezbędne jest stosowanie drukowanych liter. Obowiązkiem podatnika jest wypełnienie pół zaznaczonych jasnym kolorem, o ile z objaśnień i instrukcji zawartej na pierwszej stronie deklaracji wynika inaczej. Jeśli w przypadku poszczególnych pół została dopuszczona możliwość wyboru, wówczas należy we właściwym kwadracie wstawić znak „X” czyli dwie przecinające się między sobą linie. Na pierwszej stronie deklaracji DJ podatnik musi wpisać imię i nazwisko prezydenta miasta lub burmistrza, lub w przypadku większych miast także i właściwy Urząd Dzielnicy. Kolejno podatnik musi zaznaczyć, z czego wynika swoisty obowiązek składania deklaracji. Wobec tego trzeba zaznaczyć, czy jest to pierwsza, nowa deklaracja czy być może jest to korekta do uprzednio złożonej deklaracji DJ. W przypadku kiedy podatnik składa nową deklarację DJ musi również wypełnić pole oznaczające datę powstania obowiązku wnoszenia opłaty, a jeśli jest to korekta do starej deklaracji, wówczas musi on wpisać datę, kiedy w zakresie deklaracji została wprowadzona zmiana. Kolejny obowiązkiem podatnika w zakresie wypełniania deklaracji DJ jest podanie swoich danych osobowych czyli:

  • imienia oraz nzawiska
  • numeru PESEL lub NIP
  • telefonu kontaktowego
  • adresu e-mail- w zależności od preferencji
Przeczytaj również:  Jakie słuchawki dla DJ?

Druga strona deklaracji DJ dotyczy adresu, przy którym znajduje się dane gospodarstwo jednorodzinne. Należy więc wpisać ulicę, a także numer domu lub lokalu, wraz z podaniem kodu pocztowego, gminy i powiatu. Jeśli podatnik nie mieszka obecnie pod adresem, co do którego składana jest deklaracja DJ, musi on wypełnić pola adresu doręczeniowego. Niezbędne jest także określenie stanu prawnego nieruchomości, której deklaracja DJ dotyczy. Finalnie trzeba również uzupełnić informacje odnośnie tego czy w nieruchomości zainstalowany jest kompostownik i są w nim kompostowane bioodpady, a także konkretne kwoty opłat, które ponosi podatnik. Kolejne pola wypełnia właściwy urząd, a rolą podatnika jest jeszcze dokładne przeczytanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych oraz pouczenia, które zawarte jest na końcu deklaracji. Ostatnim etapem jest ponowne podanie danych podatnika, a także złożenie na deklaracji DJ swojego własnoręcznego podpisu. Resztę pół wypełniają osoby przyjmujące deklarację oraz właściwy urząd.