Ten artykuł został przygotowany we współpracy z

Legalne odtwarzanie utworów muzycznych przez DJ to wniesienie przede wszystkim odpowiednich opłat na rzecz ZAiKS. Wejdź i sprawdź co to jest i jakie są z tym związane koszty!

Wykorzystywanie cudzych utworów muzycznych w sposób legalny wiąże się z dokonaniem odpowiednich formalności. Są to działania niezbędne i konieczne dla DJ, który w swojej pracy korzysta z cudzych dzieł. Zawarcie umowy licencyjnej jest wygodnym i odpowiednim sposobem na działalność w pełni zgodną z prawem. 

Co to jest ZAiKS?

Skrót ZAiKS, a dokładniej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS to Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, działający od 1918 r. jako polska organizacja chroniąca prawa autorskie twórców. Chociaż ma on swoją długoletnią historię, to dopiero od kilku lat zaczęto bardziej egzekwować prawa w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do działalności DJ. Związne jest to z postępem technologicznym i wykorzystywaniem cyfrowej wersji utworów na różnego rodzaju imprezach. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia przestrzegania omawianego obowiązku jest kontrola stosownych w tym zakresie dokumentów na weselu. 

Kto opłaca ZAiKS?

Przepisy prawa, w tym również ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie określa w sposób precyzyjny, kto dokładnie jest odpowiedzialny za wniesienie opłaty na rzecz ZAiKS. Taka luka i nie wskazanie konkretnych osób powoduje, że organizacja ta może ubiegać się wniesienia stosownej opłaty od:

– właściciela wynajmowanego lokalu, 

– DJ wykorzystującego utwory, 

– organizatorów imprezy (w przypadku wesela – nowożeńców). 

Warto w momencie podpisywania umowy poruszyć tę kwestię, ponieważ właściciele lokali, których sale przeznaczone są na wynajem i organizację różnego rodzaju przyjęć, często dopełniają stosownych formalności na cały rok i nie ma konieczności wykupywania dodatkowych licencji. 

Ile wynoszą opłaty?

Na oficjalnej stronie stworzyszenia ZAiKS możemy samodzielnie obliczyć opłatę, którą musimy wnieść. Znajdziemy tam również wszystkie niezbędne informacje do dokonania tej płatności. Wysokość opłaty za licencję zależy od jej rodzaju. W przypadku chęci zakupu licencji dla DJ na korzystanie z utworów „do tańca” podczas jednorazowych imprez tanecznych, do których możemy zaliczyć np. wesele, zabawę sylwestrową, dancing czy wieczorek tanecznych wybieramy tę opcję na stronie, a następnie musimy uzupełnić wymagane informacje dotyczące planowanej imprezy. Wśród tych danych konieczne jest podanie:

Przeczytaj również:  Skąd Dj bierze muzykę - Odpowiadamy!

– rodzaju imprezy i planowanej liczby osób, 

– rodzaju muzyki, która będzie wykonywana (możliwy jest wybór muzyki wyłącznie wykonywanej, wyłącznie odtwarzanej, jak również obu tych opcji), 

– wynagrodzenie dla wykonawcy (ta opcja do podania pojawia się dopiero w momencie, gdy wybierzemy rodzaj wykonywanej muzyki),

– informacji, czy pobierana będzie opłata za wstęp, 

– rodzaju lokalu, miejsca imprezy (ważne jest czy będzie to lokal profesjonalny, miejsce przystosowane np. dom kultury czy miejsce „na wolnym powietrzu”) – podana informacja musi być zgodna ze stanem faktycznym ponieważ w innym przypadku zawarta umowa będzie nieważna! 

– informacji, czy licencjobiorca prowadzi działalność kulturalną, 

– nazwy gminy i miejscowości, w której planowana jest impreza. 

PRZYKŁAD: Jeżeli będziemy organizować wesele, na 100 osób, muzyka będzie wykonywana i odtwarzana przez DJ, jego wynagrodzenie wyniesie: 3 500 zł, impreza odbędzie się w profesjonalnym lokalu, w gminie Rzeszów, w miejscowości Rzeszów, a licencjobiorca nie prowadzi działalności kulturalnej i nie będą odbywać się poprawiny, to koszt zakupu tej licencji wyniesie 430,50 zł. 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji i dokonaniu zakupu, na wskazany adres mailowy przychodzi nam umowa licencyjna oraz faktura, niezbędna do dokonania przelewu. Wszystkie zaznaczone informacje możemy sprawdzić na swoim koncie, tam również możemy dokonać edycji tych danych. Ważne jest aby podane informacje były prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, bowiem w innym przypadku umowa licencyjna jest nieważna, a to prowadzić może do nałożenia odpowiedniej kary w przypadku kontroli. 

Bardzo często spotykamy się również z informacjami, że każdy DJ musi mieć wykupioną licencją i to jest „ten” ZAiKS. Trzeba jednak rozróżnić te dwie rzeczy i wskazana licencja, a opłata za ZAikS, to tak na prawdę dwie różne sprawy, które muszą być rozróżnione, aby nie ponosić później przykrych konsekwencji finansowych swojego niedoinformowania. 

Przeczytaj również:  Jak zostać DJ w klubie - Praktyczne informacje